Машинна подова замазка

Подовата замазка е повърхностният слой на основата, върху който по-късно ще бъде положена подовата настилка: тя е конструктивен елемент, който действа като връзка между структурната основа и пода, по който ходим.

Замазката е най-важният конструктивен слой на подовата настилка по отношение на топлинната и конструктивната ефективност на къщата: като слой непосредствено под подовата настилка, тя има функцията на проводимост и опора и полагането ѝ трябва да се извършва внимателно и с професионализъм, в противен случай тя ще бъде конструктивно недостатъчна.

Нека да започнем с някои разяснения относно основните строителни компоненти, които съставляват конструктивната основа на сградите - и техните различни функции.

Замазка и основа: два различни елемента

На първо място, нека да разграничим замазката от основата: и двете са структурни слоеве, но се поставят в различни зони и с различни функции, като често се бъркат помежду си.

Основа на подовата замазката

Това е слоят, който свързва подовата плоча и замазката, като изравнява всички несъответствия на първата, разпределя тежестта от пода към носещата конструкция и предпазва - ако има такива - тръбите и кабелите на подовото отопление, положени върху нея, като допринася и за топлинната ефективност на помещението.

Ако останем на темата за топлоизолацията, трябва да повторим, че за да се спазят най-новите принцип, материалите, от които се състои основата, не трябва да са добри проводници на топлина, за да се сведе до минимум разсейването на енергията.

Въпреки нейната „запълваща“ или във всеки случай свързваща функция, полагането на основата изисква специализиран персонал и подходящо оборудване, тъй като невнимателното изпълнение може да доведе до технически проблеми, както в конструктивно отношение, така и по отношение на изолацията.

Подова Замазка

Полагането на замазката също трябва да се извършва много внимателно, тъй като от него зависят няколко фактора.

За да се гарантира основната и цел, замазката трябва да бъде солидна, равна, без пукнатини, здрава и компактна: в някои случаи може да бъде подсилена с допълнителен слой, с цел допълнително олекотяване, компенсиране или изолация. Ние предлагаме машинно полагане на замазка, така че тези качества да бъдат гарантирани.

Съществуват няколко вида замазки, специализирани в зависимост от вида на използване (жилищни, промишлени, вътрешни или външни). Най-често срещаните и широко разпространени са:

 • на естествена основа: най-подходяща за реновиране на стари сгради, съставена е от естествена, почти напълно чиста вар;
 • саморазливна замазка: специален вид замазка, която, когато се смеси с вода, става изключително течна и следователно лесно и автоматично се изравнява. Предварително смесена, тя може да се състои от различни видове калциеви сулфати и алфа-сулфати (на основата на анхидрит), цимент, флуидизиращи агенти и избрани специални агрегати.
 • традиционна: най-общата замазка, направена директно на строителната площадка с помощта на пясък, цимент и вода;
 • суха: подобна на традиционната замазка, тя се различава от последната поради много по-ниската си консумация на енергия;
 • керамзит: предварително смесен материал - т.е. направен извън работната среда - използван за гарантиране на високи акустични и топлинни характеристики.

Какви свойства трябва да има една подова замазка?

Не всички замазки са еднакви и не всички видове подови настилки се нуждаят от един и същи тип характеристики: все пак има някои общи качества, които бихме нарекли добра замазка, и те са:

 • Механична здравина: тъй като замазката ще има задачата да поддържа подовата настилка, здравината е съществен фактор. Всъщност замазката трябва да отговаря на европейските стандарти UNI EN 13813 и UNI 13892.
 • Добра проводимост: материалите, от които е направена замазката, трябва да са с отлична проводимост, за да отговарят на топлинните изисквания на подове със собствена отоплителна система;
 • Пригодност за подови покрития: замазката трябва да се избере в зависимост от пода, който ще се полага след изливането, и е важно да се уверите, че материалите, от които е направена, са подходящи за контакт с пода и за поддържане на пода.

Характеристики

 • Дебелина: дебелината е може би най-важната характеристика на замазката: от нея зависи действителната ефективност на отливката - ефективност, която се определя от баланса на два фактора, които зависят именно от дебелината, а именно здравина и тегло.
 • Устойчивост: задачата на замазката е да поддържа крайния под, така че основното ѝ свойство трябва да бъде здравината, така че да гарантира поддържането на избрания под. Материалите допринасят за здравината на замазката, но дебелината на самата замазка също оказва влияние върху нейната носеща способност.
 • Тегло: друг параметър, който трябва да се вземе предвид при замазката, е нейното тегло: тя ще лежи върху основата, която от своя страна ще тежи на пода, като и двете групи са с тегло, което е трудно да се промени. Поради тази причина колкото по-лек е слоят на замазката, толкова по-добре - с други думи, колкото по-тънък е той, толкова по-малко тегло ще има върху площите под него.
 • Време за втвърдяване: Колкото по-дебела е една замазка, толкова по-дълго време ще отнеме нейното втвърдяване, което забавя темпото на работа и се отразява на използваемостта на къщата: поради тази причина малката дебелина на замазката е важна цел.

Оптимални решения за добра замазка

Като цяло винаги се стремим да постигнем възможно най-малка дебелина, като очевидно се запазва необходимата устойчивост за поддържане на пода: винаги се следи внимателно и за времето на втвърдяване, тъй като това е един от процесите, които отнемат най-много време - по този начин се влияе върху общото време на работа.

Едно от най-добрите решения за постигане на тези цели е машинното полагане на замазка, което предлагаме.