Съвременният човек се стреми да бъде все по-близо до природата, защото ритъма на живота е на бързи обороти. Покриването на тераси и балкони осигурява тази възможност.

Ние сме фирма с познания и опит в тази дейност. Нашите специалисти ще Ви предложат най-подходящия за Вас вариант по отношение вида на материала за покрив.

Работим с най-новите материали за покриване на тераси и балкони. Инструментите и оборудването, които ползваме, са съобразени с естеството на материалите и най-новите технологии за работа с тях.

Покривните конструкции са определящи за добре свършена работа. Нашите професионалисти са с голям опит и винаги се справят с различни видове конструкции, които ще раздвижат Вашия покрив на балкона.

За да сте сигурни на кого се доверявате, моля потърсете ни на посочения адрес, или се свържете с нас по телефона. Ние ще направим среща с Вас и ще разговаряме за всички въпроси, които Ви интересуват относно устойчивостта и надеждността на навеса за терасата или балкона.

Ако сме спечелили Вашето доверие, то ние ще вземе всички размери, отнасящи се за покриването на терасата. В най-кратък срок ще Ви представим оферта, за да вземете решение относно нашето предложение. При взаимно съгласие ще сключим договор, в който точно и ясно ще се впишат правата и задълженията на двете страни. Ще бъдат описани точно вида на материалите, както и цените им. Разходите за заплащане на труда също ще са посочени в договора. Срокът за изпълнение на навеса на терасата (балкона) ще бъде посочен и започва да тече от дата на сключване на договора. В договора ще бъде уточнен начина на разплащане – обикновено се заплаща 50 % от стойността на услугата авансово, а останалата част от сумата – след приключване на работата.

За нас ще бъде удоволствие да Ви предоставим качествена услуга! Позвънете ни!